Додати в обране
Тільки авторизовані користувачі можуть додавати товар у Обране.
Додати книгу
Індивідуалізм та економічний порядок
Індивідуалізм та економічний порядок
Куплю
Економіка / 23.07.2019
Автор: Фрідріх А. Гаєк
Мова видання: Українська
Видавництво: Акта
Рік видання: 2002
Куплю
Відмінити
Користувач: Роман Лішнянський
Телефон: +380 (96) 528-95-30
Ел. пошта: r.lishniansky@gmail.com
Регіон: Київ
Опис:

На перший погляд може видатися, що зібрані в цій книзі розвідки охоплюють велике розмаїття тем. Однак, сподіваюся, читач швидко відкриє, що в більшості з них розглянуто проблеми, щільно пов'язані між собою. У той час, як їх діапазон варіює від обговорення питань етики до методів суспільних наук і від проблем економічної політики до чистої економічної теорії, в більшості есеїв ці питання витлумачені як різні аспекти тієї самої чіль­ної думки. Цей зв'язок найлегше помітити в перших шістьох розвідках. Три наступних присвячені проблемі соціалістичного розрахунку і їх можна розглядати як практичне достосування тих самих думок до конкретної проблеми, хоча, укладаючи ці розвідки, я ще не дивився на них під таким кутом зору. Тільки три останні есея пов'язані з дещо відмінними моментами теорії чи політи­ки; але, позаяк я вважаю, що проблеми, яким вони при­свячені, у майбутньому обговорюватимуться більше, ніж це було в минулому, то й скористався нагодою зробити їх досяжними у зручнішій формі. Оскільки нещодавно я надрукував більш доступну працю, присвячену деяким проблемам з числа обговорю­ваних наразі, мені слід відверто попередити чита­ча, що ця збірка не призначена для широкого вжитку. Тільки декілька зібраних тут розвідок (розділи І, VI та, можливо, IV й V) у певному розумінні можуть бути роз­глянуті в якості доповнення до того попереднього нари­су, присвяченого практичним висновкам певного ґатунку, котрі я, спокусившись почуттям нагальності, надрукував під назвою The road to Serfdom. Решта ж писань, безумов­но, орієнтована на колеґ-учених і має технічну природу. Всі вони є фрагментами, наслідками, що виникли з праг­нення до віддаленої мети, якій нині мають слугувати замість готового виробу. Мабуть, слід додати, що до своєї нинішньої книги я не включив двох серій статей: "Scientism and the Study of Society" та "Counterrevolution of Science", хоча вони й мають стосунок до тих моїх нещо­давніх публікацій у цій царині, з якими пов'язана біль­шість нижченаведених есеїв. Наразі поневажені статті складатимуть частину більшого і систематичнішого тво­ру; а втім, відповідно, їх можна знайти в томах часопису Есопотіса за 1941-45 та 1940 роки. Я дякую редакторам часописів American Economic Review, Есопотіса, Economic Journal, Ethics та New com­monwealth Quarterly за дозвіл передрукувати статті, які вперше з'явилися в цих виданнях, та компанії George Routledge & Sons, Ltd. (Лондон) за дозвіл включити дві розвідки, що раніше були подані до тому Collectivist Economic Planning й надруковані в 1935 році. Ф. А. Гаєк. Лондонська школа економіки

comments powered by Disqus
Cвіжі пропозиції в розділі «Економіка»
Інші книги користувача